www.Yulefeest.nl www.Yulefeest.nl

Odin, een mythologische wandeling


Gardenstone, 2014. HG-Shop.eu.

Er is al heel veel geschreven over Odin, de meest prominente God uit de mythen en sagen van de Noordse volken. Desondanks kennen niet zoveel mensen die Skandinavische mythologie en de rol van Odin daarin.
Daarin brengt dit boekje verandering.
Via een mentale wandeling en een kort oponthoud bij achtereenvolgens 34 ´stations´ worden vele facetten van deze Godenvader belicht. Met behulp van veel citaten wordt mede de aandacht gevestigd op de oude bronnen zoals de Proza- en Poëtische Edda, geschriften waarin Odin en veel andere Goden uit de tijd van de Vikingen voor ons bewaard bleven.

Vorige pagina


Aanbevolen boek


Vorige pagina